September-Oktober

De goeie richting voor ogen houden.

Covid-19 blijft maar rondwaren. Hoe slagen we erin niet te verzuipen in die stroom van afgelastingen en wachtlijsten ?

Het antwoord is simpel : we moeten gewoonweg klaarstaan, op alle fronten.
Klaar om wat en wie ons ter harte gaat te steunen en weer op de voorgrond te plaatsen. Die artiesten die met een heel andere realiteit hadden af te rekenen blijven steunen. Tonen hoe belangrijk het is dat we blijven wie we zijn en voortdoen met wat we bezig zijn. Dat wil zeggen : aan de jazz in al zijn varianten de aandacht besteden die hij waard is en dat met anderen delen – zoals toen, ook nu en altijd.
Het zijn hachelijke tijden, maar we zijn aandachtig blijven kijken naar wat eruit tevoorschijn kwam en ook naar de koppigheid waarmee vrouwen en mannen hun kunst zijn blijven maken, ondanks alle tegenwind. We kijken uit naar al het nieuwe dat er zit aan te komen : muziek ( Shijin, Luna Moan, David Linx … ), maar bijvoorbeeld ook strips ( Blacksad – Tome 6, bij Dargaud …), naar jong en minder jong talent, en mensen van bij ons ( Sal La Rocca, Myrian Alter en Nicolas Thys), en onze buren ( German Jazz Nights, voor de tiende keer), of de een of andere melting-pot ( Archidukes), of het kleinst mogelijke ensemble ( Pablo Held solo) of het ensemble dat bijna te groot is voor ons podium ( de Jazz Station Big Band) …
Jazz Station blijft synoniem voor een affiche die vrolijk, breed, nieuwsgierig, kosmopolitisch en vrijgevochten is, en diverse estetica’s met elkaar verzoent. En dan is er nog heel de context waarmee we al jarenlang het ‘live’ gebeuren omgeven : een tento over de rol van de vrouw in al datgene waarmee we bezig zijn, de lezingen over de jazzgeschiedenis, de jams, de Singers Nights, de concerten van de Lundis d’ Hortense – en, heel nieuw : Lindy Hop lessen ( door de vzw Easy Swing).
‘Take care’, dat was de voorbije maanden het wachtwoord waaraan we ons probeerden te houden. Daarop komt het aan : zorg dragen voor wat je hebt, voor datgene waarvan je houdt en voor wat je wil verdedigen … Er zijn, er gewoonweg zijn. Luisteren naar wat de noden zijn, geven wat je kan. Er zijn !
Jazz Station is er, stevig verankerd.