Jazzgeschiedenis

"At the jazz band ball"

Door Marc Van Den Hoof

Na WO I is de jazz voor de enen des duivels en voor de anderen de voorbode van een andere, nieuwe tijd en vrijheid. De opgang van het genre is niet meer te stuiten. Het verspreidt zich via grammofoonplaat en radio. I.p.v. in kleine polyfone ensembles musiceren de jazzspelers nu in grotere gezelschappen. Hier begint de ’big band’. De jazz is de ’pop music’ bij uitstek. Het is de tijd van de ’swing craze’ en heel de wereld is een dansfeest.

Met de steun van het gemeente Sint-Joost-Ten-Noden.

Gratis !