Levend Centrum van de Jazz ?

Op tien jaar tijd hebben ongeveer 1 500 musici en 650 verschillende groepen in het Jazz Station opgetreden. Maar het Jazz Station is veel meer dan een concertzaal !

967 activiteiten om creatie te bevorderen :
879 openbare repetities
88 dagen van artiestenverblijven

249 pedagogische activiteiten :
146 jazzgeschiedenislessen
41 muziekstages
62 deelnames van academies en van het Conservatorium.

128 privé-evenementen

23 tentoonstellingen

1160 concerten :
687 concerten die volledig door het Jazz Station geprogrammeerd werden.
133 concerten en partnerschappen
340 concerten van « Les lundis d’Hortense »

Onder de 704 concerten die door het Jazz Station geprogrammeerd werden :
608 concerten
71 Jazz Nights en concerten van buitenlandse orkesten
25 zondagen « Jeune public » (jong publiek)