Jazzgeschiedenis

Charles Mingus (2/2)

Een reeks lezingen door Jean-Pol Schroeder (Maison du Jazz – Luik)

Jean-Pol Schroeder, jazzspecialist en bovenal expert op het vlak de geschiedenis van deze syncopische muziek in ons platte land, creëert in 1994, met Jean-Marie Peterken, het Maison du Jazz de Liège, een heus centrum voor documentatie, animatie en promotie van de Belgische jazz. Sinds jaar en dag werkt Jean-Pol Schroeder samen met het Jazz Station via zijn aanbod van thematische cursussen “Geschiedenis van de jazz”, a rato van twee dinsdagen per maand. Dit seizoen neemt hij de draad weer op van de reeks portretten van muzikanten die een stempel drukten op hun tijd.

De lessen zijn in het Frans gegeven.

6€ voor één les - 30€ voor zes - 100€ voor het seizoen
De recentste door de overheid genomen maatregelen n.a.v. de covidpandemie nopen ons ertoe vanaf 1 oktober 2021 te vragen dat alle bezoekers van Jazz Station ouder dan zestien bij de inkom een Covid Safe Ticket voorleggen.