Afgelast - Baz Trio

"Young Talents"

Basile Rahola - contrabas, composities / Wajdi Riahi - piano / Oscar Georges – drums

Genuanceerd, subtiel, eerlijk … zo zou je de muziek van dit trio enigszins kunnen omschrijven. Even kenmerkend voor Baz is de spontaneïteit, en de tijd die genomen wordt om klank en stilte mooi tot hun recht te laten komen. Een esthetische keuze die alles te maken heeft met de manier van componeren van bassist Basile Rahola en met de heel persoonlijke interpretatie daarvan door Wajdi Riahi en Oscar Georges. Zoals het hoort is ook hier weer het eindresultaat meer dan de som van de delen. In 2018 werd dit eclectische, originele en hechte trio laureaat van de ‘Mechelen International Jazz Contest’ en finalist in de Zilina International Jazz Contest.

10€ volle prijs / 8€ leden, werkzoekenden, studenten.
Geen reservering.