Jazz Station

Levend Centrum van de Jazz in Brussels

edito

April

Is jazz echt ‘muziek voor bejaarden’ ?
Absoluut niet. Als je die ongelooflijke Belgische scene ziet – hoeveel plekken er zijn waar je naar jazz kan gaan luisteren, hoeveel jazzopleidingen er zijn en hoeveel jongelui jazz spelen of leren spelen - dan is duidelijk dat de jazz zich voortdurend vernieuwt en een nieuw en jong publiek weet te bereiken. Dat heeft te maken met de veelzijdigheid van de jazz, maar vooral ook met de essentie ervan : de vrijheid en de energie van de improvisatie, het plezier van de jam session, het feit dat de jazz zowel op grote podia als in kleine zaaltjes ‘gebeurt’. Dat zijn allemaal troeven die van de jazz een aantrekkelijk genre maken. De media weten het wel : jazz is een ‘hype’ vandaag de dag. Maar dat succes heeft ook een keerzijde, en een naam : ‘youthism’, dat het m.a.w. een zaak van alleen maar jongelui zou zijn, met alle gebreken vandien : vluchtige ‘formats’, alle ideeën herleidbaar tot 140 karakters …
Het zou een jammerlijke misvatting zijn te denken dat in de muziek en vooral dan in de jazz alleen jongeren iets nieuws, fris en dynamisch te bieden hebben. Onze affiche voor april maakt het meteen duidelijk : Nic Thys, Nathalie Loriers, Ewout Pierreux … Niet meteen jonkies, maar drie door en door ervaren musici die telkens weer met nieuwe projecten voor de dag komen.

Maar we blijven ook uitkijken naar nieuw talent dat ons ontroert en dat we graag willen steunen. Het is belangrijk dat we vertrouwen hebben in de jeugd. En dat we elkaar wederzijs vertrouwen. Het is niet omdat hij jong is dat je een jonge musicus moet vertrouwen. Het komt er op aan dat je weet wanneer hij of zij klaar is voor de scene en een plaats moet krijgen in ons programma. Als het nog niet zover is, moet je hem of haar dat omzichtig duidelijk kunnen maken. Jazz Station is behalve een concertruimte ook een labo waar de jonge generatie jazzspelers op de nodige ondersteuning kan rekenen : gratis repeteren, opnamen maken, jam sessions, een examenpodium voor de conservatoriumstudenten, gastoptredens van de muziekacademies, zanglessen en een langlopende cursus jazzgeschiedenis… Alles wat nodig is om jong jazztalent te helpen openbloeien. Zo kunt u de komende maanden in Jazz Station kennismaken met de Nederlandse pianist Floris Kappeyne (april), met gitarist Matteo Di Leonardo (mei), en met gitariste Rebekka Van Bockstal en contrabassist Federico Stocchi (juni). We hopen dat u even enthousiast zult zijn als wij.

agenda

à l’écoute en ce moment